​Slangerne, som skal udnytte jordvarmen, er fyldt med frostvæske og graves omkring 1 meter ned i jorden. Afgrøder, have og dyreliv bliver ikke påvirket af jordvarmeslangen. Det har dog stor betydning, hvilken type jord du har på grunden. Fugtig jord er nemlig bedre til at lede varme og vil dermed tilføre mere energi til jordvarmeanlægget. Du skal være opmærksom på, at jordvarmeslangerne skal ligge i græsplænen. Man må i princippet ikke plante træer og buske oven på varmeslangerne, de skygger for solen. Ligeledes bør man ikke sætte et skur oven på det areal, hvor der er jordvarmeslanger. Her foretages typisk en jordprøve, som de beregner størrelse på anlægget og forventet energiforbrug ud fra.

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Jordvarme fungerer i princippet som et omvendt køleskab. En lang slange, der er fyldt med frostvæske og gravet ned i jorden nær huset, samler jordens varme op. Slangen graves ned i en dybde på knap 1 meter og ligger med en indbyrdes afstand på ca. 1 ½ meter. Frostvæsken opvarmes af jorden, indtil den når den omkringliggende jords temperatur på 4-5 grader. Herefter løber frostvæsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen. Jordvarmeanlægget udgør et lukket kredsløb. Her omdannes væske til damp, og den energi, der udvindes i denne proces, føres videre til kondensatoren og siden hen til kompressoren, som øger trykket og temperaturen yderligere, inden energien til sidst afleveres centralvarmeanlægget. Når frostvæsken har afgivet sin varme til systemet i varmepumpen, har den en temperatur på minus et par grader og løber tilbage til slangen ude i jorden. Her gentages processen. Et jordvarmeanlæg har elektronisk styring, der er i stand til at måle temperaturen udenfor. Anlægget reguleres derfor automatisk i forhold til temperaturen.

Indhent uforpligtende tilbud
​på et arkitekttegnet typehus

​Superhuse ApS er din professionelle samarbejdspartner ved opførelse af typehuse, udarbejdet i samarbejde med dig.

Nemt - indsend din opgave online

Hurtigt - bliv kontaktet inden tre dage

Gratis - 100% uforpligtende

Superhuse ApS dækker hele Fyn og Sjælland